innuPREP Plasmid Mini Kit, 250 Reaktionen - Art. Nr. C6099

398,20 CHF 398.2 CHF

398,20 CHF

In den Einkaufskorb

neoLab innuPREP Plasmid Mini Kit, 250 Reaktionen


Spezifikationen für innuPREP Plasmid Mini Kit, 250 Reaktionen - Art. Nr. C6099

Hersteller analytik jena